Musiikillinen improvisaatio -kirjan julkistamistilaisuus 8.5.2015

Improvisaatio_kansiTervetuloa Musiikillinen improvisaatio – Keskustelunavauksia soivan hetken kulttuureihin -kirjan julkistamistilaisuuteen perjantaina 8.5.2015 klo 20.30 Åbo Svenska Teaterin Cafe Tiljaniin (Eerikinkatu 13)!

Julkaisutilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Tilaisuus jatkuu klo 21 Flame Jazz: Sid Hille Contemporary Collective -konsertilla. Liput 15/10 € Lippupalvelu http://www.lippupalvelu.fi/

 

MUSIIKILLINEN IMPROVISAATIO—Keskustelunavauksia soivan hetken kulttuureihin

Toim. Erkki Huovinen

Improvisointi yhdistää mitä moninaisimpia musiikin tekemisen tilanteita musiikin alkuopetuksesta taidemusiikin avantgardeen. Musiikillinen improvisaatio -kirja lähestyy reaaliaikaista luomista moniulotteisena, eri aikakausia ja kulttuurialueita koskettavana ilmiökenttänä ja inhimillisen kommunikaation peruselementtinä. Jazzin ja liturgisen urkumusiikin tapaisten tunnettujen improvisaatioperinteiden lisäksi teos nostaa esiin myös urbaania undergroundkulttuuria ja erilaisia perinnemusiikin ja -tanssin muotoja.

Musiikillinen improvisaatio on ensimmäinen suomenkielinen tutkimusantologia aihepiiristä. Se soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kirja johdattaa improvisaation tutkimukseen ja tarjoaa konkreettisia musiikillisten käytäntöjen analyyseja. Teos sisältää myös käyttöä helpottavan asiahakemiston.

Kirjan on toimittanut Erkki Huovinen ja sen julkaisee taiteiden tutkimuksen Utukirjat-julkaisusarja. Kirjaa voi ostaa tilaisuudessa 20 euron hintaan ja myöhemmin UTUshopista 28 euron hintaan: https://utushop.utu.fi/

Tilaisuudessa on tarjoilua.

Ystävällisin terveisin,
Utukirjat ja kirjan toimittaja

Lisätietoja: Erkki Huovinen, musiikkitieteen ma. professori, Jyväskylän yliopisto, p. 040-8054298, s-posti: erkki.s.huovinen(at)jyu.fi

Yhteistyössä Flame Jazzin kanssa: http://www.flamejazz.com/

Advertisement

Kipupisteissä. Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi -kirjan julkistamistilaisuus 31.3.2015

Kipupisteissa_kansiKipupisteissä. Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi -kirjan julkistamistilaisuus järjestetään tiistaina 31.3. klo 14.00 Turun yliopiston Sirkkalan kampuksen Tempo-huoneessa (Kaivokatu 12, Turku, II krs).

Kipupisteissä on monitieteinen kokoelma, jonka keskiössä on sairastava yksilö ja kivun kokeneiden ihmisten maailma. Teos pureutuu modernisaation ”kipeään” puoleen tarkastelemalla sairautta koskevia tekstejä ja kuvia. Oliko itsemurha sairauden tuotosta? Millaisia merkityksiä sairaus saa tyttökirjallisuudessa, taiteilijaromaaneissa ja omaelämäkerrallisissa teksteissä? Miten aatelisnaiset purkivat ahdistustaan kirjeissään? Miten sairauden moderni ikonografia muotoutui ajan kuvataiteessa? Oliko juoppous sairautta vai kenties moraalinen pahe? Mitä seurauksia psykopaatin leima aiheutti nuorelle naiselle 1930-luvun Suomessa?

Kipupisteissä-teos osoittaa, että sairaus ja kipu ovat muutakin kuin bio- ja lääketiedettä. Ne eivät ole pelkästään uhkaa ja tyranniaa vaan myös identiteetin rakentamisen positiiviseksi kääntyvä puoli. Teos yhdistää tuoreella tavalla historiaa ja taiteentutkimusta. Se avaa suomalaista sairauksien kulttuurista tutkimusta kohti kuvitellun, kerrotun ja tunteiden historiaa.

Kirjan ovat toimittaneet Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela ja Jasmine Westerlund, ja sen julkaisee taiteiden tutkimuksen Utukirjat-julkaisusarja. Kirjaa voi ostaa tilaisuudessa 20 euron hintaan ja myöhemmin UTUshopista 28 euron hintaan: https://utushop.utu.fi/

Tilaisuus on avoin kaikille ja siellä on tarjoilua.

Kirjan julkistamistilaisuus keskiviikkona 27.8.2014

säännellyt_vapaudet Säännellyt vapaudet
. Tulkintoja toiseuden tuottamisesta -kirjan julkistamistilaisuus keskiviikkona 27.8.2014 klo 15.00 Sirkkalan kampuksen Tempo-huoneessa 
(Kaivokatu 12, 20520 Turku, II krs)

”Vapauden käsite määrittää taiteita ja niiden yhteiskunnallista ulottuvuutta. Toisaalta taiteet ovat jatkuvasti osallistuneet monin tavoin vapauspäämäärien muotoiluun. Kirja Säännellyt vapaudet paneutuu tähän teemaan nykytaiteita ja -kulttuuria tutkimalla. Kirjassa eri taiteenlajien teokset ja tutkimusmenetelmät keskustelevat keskenään, ja kirja tarjoaa laajan perehdytyksen vapauskäsitysten kirjoon sekä vapautta sääntelevän vallan, toiseuden ja vastarinnan problematiikkaan. Kirja luo uutta metodologiaa taiteen ja yhteiskunnan suhteen analysoinnissa. Se sopii kaikille nykytaiteiden kysymyksistä sekä vapauden ja toiseuden teorioista kiinnostuneille.”

Kirjan ovat toimittaneet Marianne Liljeström ja Marko Gylén ja sen julkaisee taiteiden tutkimuksen Utukirjat-julkaisusarja. Kirja on ostettavissa Utushopista ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Tilaisuudessa on tarjoilua. Tervetuloa!